f[^ԍA0801203-1040
iRʐ^
prZiX^WIj
s{zscKSW
z
fڔN1980N12@67/74
݌vLC݌v
{HX{HX
vHN198004
\ǎqb
nK3@K
\S
~nʐ65@[g
49@[g
ʐ128@[g
ORN[gŕdCX`[
mCߗ׏ƒnChΒn
lP\݌vĐ݌vH[Cݔ݌vz‹