f[^ԍA0870503-1010
iQXgnEX nkc^mdv Zb
prXg
Ɍ_ˎsZb䒬U|Q
z
fڔN1987N5@23/32
݌vYz
{H|HX_ˎxX
v[CXg
vHN198612
HN198512
\qb
nK2@K
~nʐ1283@[g
481@[g
ʐ806@[g
Oxj^gRN[gŕhܓhzьeΐς݁CX`[plPUtbhhzCX`[rno
V_[{[gCXΒnCΐϗiǂƌ̈̉
lPCeAѓfUCCX[p[|egCTCc