f[^ԍA0990803-1030
ir|gntrd
prZ
tˎs
z
fڔN1999N8@49/57
݌vkRP{ vnqjrgno
{HOYHX
vHN199904
HN199808
\r[\{qbǎ\
nK2@K
nK1@K
\OT{Rp[ggS
~nʐ300@[g
131@[g
ʐ204@[g
OqbŕCӂfnܐtCAXbNC^Cgt[nCӂfKoE|CdˎܔCA~TbVC
lPOKXubNCX`[hACnn恁ߗ׏ƒnCPwZpnChΒn