f[^ԍA0941206-1060
iʐwuʎ蔠v
prZ
scs
VziZWj
fڔN1994N12@81/87
݌vɍz݌v
{HˍH
vHN199402
HN199308
\vCꕔrCqb
nK2@K
nK1@K
\ORCOQiԏj
~nʐ162@[g
40@[g
ʐ100@[g
OϏՌfMV|gCtLVu{|h̏ftv|N|CfMdܔ‰Co|bNvgCϏՌfM
XΒnCr{qbnPKƂvnQK̍\CQKŃXe|WēHɐڑC|RXg
lPOV|gCnn恁PZpn