f[^ԍA0950806-1090
i` gntrd
prZ
a̎Ra̎Rs
VziZWj
fڔN1995N8@95/100
݌vؑ^j `
{HzH[
vHN199503
HN199410
\r
nK3@K
\OS
~nʐ83@[g
49@[g
ʐ130@[g
OSClhnh}yLdグ{gr|CϖKoE|—ăn[CA~TbV
Wṕ̗CPK̓seBEyԌցEԏꓙCQK͉Ƒ̋LXy[XCRKɌŽCQK̂kcjEaEeX̓[Ƃ
lPĂgp”\CRKɂLI[veXCg[Cnn恁Zn