f[^ԍA00108061002
ỉ
prZzCZCC
_ސ쌧`s
VziZWj
fڔN2001N8@38/45
݌vˋM+˗R/ˌz,rcOz,pىp‹v
{HC\_
vHN0103
HN0009
Hz:19.86,dC:.80,:.69,O\:.44,q:1.63,ƋY:1.83,S~
ĒP84.0/ؖ~
\W
nK1@K
\ԑ䐔1
~nʐ298.59@[g
107.65@[g
ʐ96.89@[g
O:KoE|Š_,؃fbL,O:dؖуZgܓhz